Napisz do nas

Projekty

Zostańmy razem

Projekt „Zostańmy razem” kierowany jest do rodzin z dziećmi, w których istnieje ryzyko, że dzieci znajda się w placówkach pieczy zastępczej.

Programem objętych jest 10 rodzin czyli 47 osób w tym 26 dzieci.

Aby do tego nie doszło rodziny te są objęte wsparciem specjalisty ds. rodziny, który odwiedza każdą z rodzin minimum raz w tygodniu. Każdej z rodzin stworzyliśmy też możliwość skorzystania  z tak zwanego koszyka usług. W jego skład wchodzi terapia i konsultacje związane z uzależnieniami, terapia i konsultacje indywidualne lub rodzinne, mediacje, doradztwo zawodowe i inne. Każda również rodzina bierze udział w grupowych treningach związanych z umiejętnościami społecznymi, wychowawczymi czy integrującymi środowiska rodzinne.

Skip to content