Napisz do nas

Projekty

Klub sąsiedzki Cafe Albert

Klub sąsiedzki Cafe Albert

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego ze środków Gminy Miasto Gdańsk.

Celem jest zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób. Projekt zakłada integrację wspólnoty sąsiedzkiej w dzielnicy Dolny Wrzeszcz poprzez zwiększanie aktywności społeczności lokalnej w ramach działań klubu sąsiedzkiego Cafe Albert przy ulicy Waryńskiego 21.

W projekcie koncentrujemy się na działaniach związanych z animacją współpracy sąsiedzkiej i aktywizacji lokalnych liderów poprzez:

  1. organizowanie inicjatyw sąsiedzkich;
  2. wymianę doświadczeń między sąsiadami;
  3. samokształcenie i przekazywanie wiedzy;
  4. budowanie wsparcia między sąsiadami;
  5. promowanie wzorów i zachowań dobrosąsiedzkiej życzliwości

 

Skip to content