Napisz do nas

Projekty

Streetworking

Streetworking w dosłownym tłumaczeniu to praca na ulicy, praca uliczna. Jest to specyficzny sposób, metoda mająca na celu dotarcie do konkretnej grupy odbiorców poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych.

Streetworking wśród osób bezdomnych, jest metodą pracy, prowadzonej przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników z osobą bezdomną i pozostającą poza systemem pomocy socjalnej:

•    W jej środowisku,
•    Na jej zasadach,
•    W jej tempie,
•    Według planu, który zaakceptowała.

Pracujemy na terenie całego Gdańska, m.in.:

•    Na ulicach i podwórkach każdej dzielnicy,
•    Na dworcach i w parkach,
•    Na terenie ogródków działkowych,
•    W pustostanach i w bunkrach,
•    W Galeriach Handlowych,
•    Tam gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

Współpracujemy:

•    Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
•    Ze Strażą Miejską i Policją,
•    Ze Strażą Graniczną,
•    Z Pogotowiem Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych,
•    Z noclegowniami i ze schroniskami,
•    Ze szkołami na terenie Trójmiasta
•    Ze środowiskami lokalnymi np. zarządcami działek, mieszkańcami osiedli

Zalety streetworkingu:

•    Docieramy do osób bezdomnych, które z różnych powodów pozostają poza systemem pomocy,
•    Przekazujemy rzetelne, adekwatne informacje na temat instytucji pomocowych, dopasowane do indywidualnych potrzeb osób bezdomnych,
•    Interweniujemy na zgłoszenia dotyczące przebywania osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych,
•    Towarzyszymy osobom bezdomnym w dotarciu do adekwatnych dla ich sytuacji placówek pomocowych,
•    Systematycznie ponawiamy kontakt z osobami bezdomnymi, motywując je do zmiany swojej sytuacji życiowej,
•    Tworzymy i na bieżąco aktualizujemy mapę miejsc niemieszkalnych,
•    Interweniujemy w sytuacjach zagrożenia zdrowia, lub życia,
•    Prowadzimy zajęcia w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych z tematyki bezdomności oraz przełamywania stereotypów na jej temat.

Obecnie w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie, pracuje zespół przeszkolonych streetworkerów.

Kiedy i jak pomagamy:

Na terenie całego Gdańska, w środowisku przebywania osób bezdomnych.

Ponadto dwa razy w tygodniu dyżurujemy w biurze.

ul. Władysława IV 12,
80-547 Gdańsk

Jak można się z Nami skontaktować:

e-mail: streetworking@ab.org.pl

Skip to content