Napisz do nas

Projekty

Centrum Aktywizacji Społecznej

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta KOŁO Gdańsk współrealizuje projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – komponent aktywnej integracji II łączący elementy aktywizacji społecznej i zawodowej. Realizowany jest on w oparciu o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Projekt partnerski powstał w wyniku współpracy Miasta Gdańska oraz 6 organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gdańska. Wspólnie wypracowane działania projektowe są kontynuacją kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Projekt zakłada wspieranie osób w aktywizacji na rynku pracy. Każda z osób przystępujących do projektu ma własną ścieżkę wsparcia. Uczestniczki/uczestnicy mają indywidualnie dobierane wsparcie które obejmuje: 

  1. kursy i szkolenia
  2. doradztwo zawodowe
  3. asystentura
  4. wsparcie mieszkaniowe i pomoc specjalisty ds. mieszkalnictwa 
  5. wsparcie psychoterapeutyczne
  6. staże zawodowe

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska.

Zapraszamy na spotkania informacyjne/rekrutacyjne, na którym przedstawimy szczegóły projektu. Aby umówić spotkanie zadzwoń: 502 346 467

Projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu – 6 098 614,81zł

Środki UE EFS – 5 183 822,59zł

Wkład własny – 914 792,22z

 

 

Skip to content