Napisz do nas

Aktualności

Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Gdańsku Przegalinie

Sednem przesłania głoszonego przez patrona Towarzystwa św. Brata Alberta jest odbudowa godności człowieka.  Przywrócić ją można nie tylko poprzez zaspokajanie elementarnych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego, odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.

Powstanie schroniska w Przegalinie jest kluczowe z punktu widzenia działań strategicznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Idea jego powstania ma dla nas pomysłodawców wymiar moralny oparty o podstawowe wartości, które przekazywał nam Brat Albert. Chcemy się nimi dzielić budując przy okazji międzypokoleniowy pomost i otwartość na zrozumienie drugiego człowieka na życiowym zakręcie – wyjaśnia Wojciech Bystry Prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Na liczącej 16 000 m2 działce należącej do Koła Towarzystwa powstaje parterowy budynek z pełną infrastrukturą kuchenną i sanitarną. Schronisko wraz z usługami opiekuńczymi zgodnymi z nowymi standardami stanie się miejscem dla osób schorowanych i niepełnosprawnych dotkniętych kryzysem bezdomności..

Jesienią 2024 r. zamieszka w nim 80 znajdujących się w kryzysie bezdomności podopiecznych. Zgodnie z projektem architektonicznym do ich dyspozycji oddane zostaną pokoje dwu i czteroosobowe. Całodobową opiekę w placówce sprawować będzie wyspecjalizowana kadra, w skład której wejdą opiekunowie i pracownicy socjalni.

Obecnie gdański Zespół Towarzystwa tworzy ponad 150 pracowników i wolontariuszy wykorzystujących kompetencje i doświadczenie oparte o wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz socjologiczną w myśl wartości Patrona, jakimi są praca, wspólnota i reintegracja ze społeczeństwem. Zespół podejmuje wieloetapowe działania niosąc pomoc psychologiczno- terapeutyczną, medyczną, socjalną i prawną. Specjaliści wspierają podopiecznych również w znalezieniu zatrudnienia, miejsca zamieszkania, powrotu do rodziny, uczą wypełniać wolny czas organizując zajęcia kulturalne, oświatowe, sportowe, starając się wskazywać pozytywne modele życiatłumaczy Prezes Bystry.

 Kryterium zamieszkania w schronisku jest bezdomność. Miejsca podobnie jak w przypadku pozostałych placówek prowadzonych przez Koło Towarzystwa nie będą dedykowane. Finansowanie bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Przegalinie zostanie zapewnione na mocy podpisanego porozumienia z Ośrodkami Pomocy Społecznej (OPS). 

W wyniku postępowania przetargowego umowę typu „projekt i budowa” z Towarzystwem Świętego Brata Alberta podpisała spółka Construction+ sp. z o. o., której zespół stanowią inżynierowie wchodzący w skład zespołu budowy Olivia Centre w Gdańsku, największego centrum biznesowego w Polsce. Od chwili rozpoczęcia prace przebiegają planowo, nie są dzielone na poszczególne etapy.

W budynku zamieszkania zbiorowego znajdzie się 80 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych, którym zostaną zapewnione dogodne warunki bytowe w pokojach cztero- i dwuosobowych. W obiekcie przewidziano kuchnię z zapleczem wraz z jadalnią oraz część administracyjną dla opiekunów, pracowników medycznych i socjalnychinformuje Grzegorz Mikołajczyk Członek Zarządu Olivia Home. – Budynek będzie wyposażony w system wentylacji  mechanicznej z rozwiązaniami odzysku ciepła w postaci tzw. rekuperacji. Ponadto obiekt ogrzewany będzie za pomocą nowoczesnych urządzeń grzewczych jakim są pompy ciepła a projektowana instalacja elektryczna wspomagana będzie energią elektryczną wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne. W najbliższych miesiącach i do końca roku prowadzone będę prace murarskie stanu surowego, w kolejnym roku planowane są zasadnicze roboty instalacyjne i wykończeniowe. Zakończenie całości prac budowlanych przewidziane jest w trzecim kwartale 2024. Autorem projektu jest architekt Maciej Faust, właściciel  pracowni projektowej MM Studio z Gdyni – dodaje przedstawiciel Olivia Home.     

Budowa schroniska jest w 80 proc. finansowana na mocy ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2321). Uzupełniona wsparciem finansowym z Banku Gospodarstwa Krajowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 25 marca 2021 r. oraz dzięki hojności Partnerów tj. Fundacji ORLEN, Fundacji ORLEN dla Pomorza, Fundacji Energa. Łączny koszt inwestycji wyniesie około 17 milionów złotych.

Zdjęcia: Tomasz Maruszak

Skip to content