Napisz do nas

Aktualności

„WIELOKULTUROWY SOPOT- WZMOCNIENIE SOPOCKIEGO SYSTEMU WSPARCIA CUDZOZIEMCÓW”

Informujemy, iż od 01.09.2022 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie wraz z partnerem Gminą Miasta Sopotu realizuje projekt „WIELOKULTUROWY SOPOT- WZMOCNIENIE SOPOCKIEGO SYSTEMU WSPARCIA CUDZOZIEMCÓW” w ramach działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce w ramach konkursu ofert pn. „Razem Możemy Więcej- Pierwsza Edycja Programu Aktywizującego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” .

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie realizuje następujące zadania w Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej:

Gmina Miasta Sopotu wraz z jednostkami pomocniczymi jest odpowiedzialna za realizację zadań:

Asystentura międzykulturowa- realizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Skip to content