Napisz do nas

Aktualności

„Sortownia” w Centrum Integracji Społecznej w Gdyni

Praca, która uczy, a jednocześnie pozwala pod okiem specjalistów powrócić do społeczeństwa – w gdyńskim Centrum Integracji Społecznej Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie zakończył się pilotaż projektu „Sortownia”, którego pomysłodawcą jest spółka LPP, a realizatorami uczestnicy zajęć.

„Sortownia” to projekt łączący w sobie aktywizację społeczną i zawodową, a przy tym wspierający działalność prośrodowiskową, który jest efektem wieloletniej współpracy Towarzystwa z polskim producentem ubrań, firmą LPP. Jego założeniem było stworzenie stanowisk pracy przy sortowaniu używanej odzieży zbieranej od kilku już lat w wybranych sklepach marek LPP i kolejno przekazywanej osobom w kryzysie bezdomności za pośrednictwem Towarzystwa.

Nawiązując współpracę z Towarzystwem kilka lat temu skupiliśmy się w pierwszej kolejności na pomocy w postaci przekazywania odzieży pochodzącej ze zbiórki prowadzonej w naszych salonach dla podopiecznych organizacji. W zeszłym roku po rozmowach z Towarzystwem znaleźliśmy nowe pole do współpracy, które równocześnie świetnie wpisuje się w jeden z celów głównych naszej fundacji, jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych poprzez ich aktywizację zawodową. Mamy nadzieję, że doświadczenia wyniesione z pilotażu tego projektu będą stanowiły doskonałą bazę do dalszych wspólnych działań w przyszłości –podkreśla Patrycja Zbytniewska, prezes zarządu Fundacji LPP. 

Uczestnicy z Centrum Integracji Społecznej pod kierunkiem specjalistów z placówki zajęli się przygotowaniem do dalszego wykorzystania lub recyclingu odzieży używanej, która na co dzień oddawana jest do salonów marek należących do LPP. Ich zadaniem była umiejętna segregacja zebranej odzieży na ubrania nieuszkodzone i nadające się do użytku, oraz na zniszczone, dzielone na bawełnę, poliester, jeans lub materiały nieznanego pochodzenia, które przekazywane są do dalszego przetworzenia.

„Sortownia” to pierwszy taki projekt zrealizowany przez uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Gdyni, który pozwolił powrócić osobom wykluczonym na rynek pracy. Nasi podopieczni posortowali łącznie 2 tony odzieży. Ten typ pracy uczył systematyczności i działania w zespole. Pozwolił też poznać model pracy produkcyjnej, w którym wyznaczony jest czas i dzienna liczba zadań, które muszą być odpowiednio wypełnione. Do tego rozwijał umiejętność pracy z produktem, identyfikowania jego specyfiki i zabezpieczania go – tłumaczy Dagmara Rybicka, rzecznik prasowy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Przydatność projektu „Sortownia” i jego wielowymiarowość dowodzi, że na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy potencjał uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej wpisuje się w potrzeby i oczekiwania dużych marek w obszarach zrównoważonego rozwoju i zasobów ludzkich.

– Uczestnicy „Sortowni” dzięki temu projektowi rozwinęli nie tylko swój potencjał potrzebny na rynku pracy, w tym umiejętności logistyczne, organizacyjne czy komunikacyjne. Wyzwaniem z pewnością była ilość ubrań, które wymagały sortowania. Uporządkowanie rzeczy dostarczonych przez LPP w kartonach wymagało wyobraźni, komunikacji w zespole, utrzymywania porządku, ale też umiejętności operowania towarem przy zachowaniu odpowiedniej organizacji przestrzeni. Zadanie zostało zrealizowane na „szóstkę” – podkreśla Dagmara Rybicka.

Centrum Integracji Społecznej w Gdyni

Centra Integracji Społecznej są istotnym elementem misji Towarzystwa dotyczącej mądrego pomagania poprzez aktywizację społeczną i zawodową. Przy wsparciu doświadczonych specjalistów i za pomocą różnych narzędzi, od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia pomagające nabyć nowe umiejętności i kompetencje ułatwiające powrót na rynek pracy. W spotkaniach biorą udział panie i panowie zmagający się z trwałym bezrobociem (nieprzerwanie przez 12 miesięcy), a także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jak również uczestnicy, którzy zmierzyli się z kryzysem bezdomności, kryzysem psychicznym, uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych, po opuszczeniu zakładu karnego i w statusie uchodźcy. Na terenie Pomorza są cztery placówki – w Gdyni, Gdańsku, Sopocie i w Pruszczu Gdańskim.

Skip to content