Napisz do nas

Aktualności

PROJEKT DOBRA ZMIANA

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizuje projekt w ramach: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działanie:3B – świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach chronionych treningowych lub w innych formach pomocy pozainstytucjonalnej, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu, m.in. poprzez objęcie wsparciem pozainstytucjonalnym osób opuszczających placówki udzielające tymczasowego schronienia lub tworzenie i realizację usług opartych na modelu „najpierw mieszkanie” dla osób doświadczających bezdomności chronicznej; Tytuł projektu: DOBRA ZMIANA.

Celem projektu Dobra Zmiana jest wzmocnienie i rozszerzenie procesu wychodzenia z bezdomności w ramach metody Najpierw Mieszkanie dla łącznie minimum 12 osób doświadczających bezdomności dotkniętych problemem uzależnień i/lub zaburzeń psychicznych zapewniającego stabilność i bezpieczeństwo mieszkaniowe, zdrowienie i dobrostan psychiczny i fizyczny oraz integrację społeczną w Gdańsku w okresie od kwietnia 2023 do grudnia 2023 roku.

Skip to content