Napisz do nas

Aktualności

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni POŚREDNIKA PRACY

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni POŚREDNIKA PRACY w projekcie „Przyszłość bez barier- integracja w powiecie gdańskim”, finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.
Wymagania:
-Wykształcenie wyższe, preferowane wyższe kierunkowe: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika,
-Co najmniej roczny staż pracy w zawodzie doradcy;
-Wiedza z zakresu: psychologii, socjologii i pedagogiki, zawodoznawstwa, rynku pracy,
-Doświadczenie w zakresie pośrednictwa pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
– Znajomość prawa pracy
-Posiadanie zawodowej licencji pośrednika pracy będzie dodatkowym atutem.

Miejsce pracy: powiat gdański
Zakres obowiązków:
-Odpowiedzialność za znalezienie miejsc odbywania stażów i miejsc pracy uczestnikom projektu.
-Określenie potrzeb pracodawców w zakresie profilu kandydatów do pracy, wymaganych kwalifikacji i predyspozycji na wskazane miejsce zatrudnienia.
-Spotkania z uczestnikami w celu określenia ich predyspozycji na dane stanowisko pracy.
-Współpraca z PES oraz wspieranie uczestników w przypadku gdy zdecydują się na stworzenie własnego PES.
-Wspieranie uczestników ( między innymi w zakresie prawa pracy) przez cały okres odbywania przez Nich stażu/pracy.
-Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami projektu (psychologiem, pracownikiem socjalnym, instruktorem warsztatu i in.)
-Tworzenie dokumentacji
Oferujemy:
– Umowa o pracę ½ etatu
-Możliwość rozwoju zawodowego
Planowany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2021
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: magdalena.myszka@ab.org.pl do dnia 29.06.2021.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie z/siedzibą 80-690 Gdańsk, ul. Przegalińska 135, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeżeli chce Pani/Pan aby Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie zachowało aplikację do celów przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie z/siedzibą 80-690 Gdańsk, ul. Przegalińska 135
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@ab.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
– w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ i nastepne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie tam wskazanym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
– do celów przyszłych rekrutacji.
– w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji i ochrony przed roszczeniami. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem, przy uwzględnieniu prawa Administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO.). Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Skip to content