Napisz do nas

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w konkursie Akceleracji Biznesów Społecznych

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych złożeniem wniosku do konkursu Akceleracji Biznesów Społecznych do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym otwartego naboru. 

Podczas spotkania:

KIEDY: 28.10.2022 (piątek) godz. 12:00-13:00

GDZIE: on line

LINK DO SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE3YzIwODctZDA4Yi00MTI4LWE2NGEtMzMyYjEzZTM5MWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2228390fa3-42a6-48ee-a9c3-9603a00c12a5%22%2c%22Oid%22%3a%2284d764af-9ca8-4b9b-9626-060ab578e059%22%7d

Skip to content