Napisz do nas

Aktualności

Trzecia rocznica śmierci br. Jerzego Adama Marszałkowicza

13 maja przypada trzecia rocznica śmierci br. Jerzego Adama Marszałkowicza, współzałożyciela Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Człowieka wyjątkowego, którego światopogląd i postawa wobec osób w kryzysie bezdomności nieustannie inspiruje nas do działania.

(…) Pierwszymi mieszkańcami schroniska byli ludzie odwiedzający przedtem seminaryjną furtę. Ks. Jerzy został kierownikiem placówki. (…) Już 30 lat mieszka razem z bezdomnymi – obecnie, od długiego czasu, przebywa w schronisku w Bielicach. Nie idealizuje ich. – Alkoholicy, byli kryminaliści to ludzie często nerwowi, obrażalscy. Mają swoje wady, winy, upośledzenia. Doznali zwykle wielu krzywd, pogardy. Są poranieni. Trudno jest z nimi pracować. Ksiądz Józef Pazdur zachęcał mnie kiedyś, by pomagać im, nie oczekując nawet, że ich zmienię. Może choć w chwili śmierci przypomną sobie okazaną im dobroć i zwrócą się do Boga – tłumaczy. Podkreśla jednak, że w schroniskach wielu bezdomnych przechodzi przemianę. Ich życie prostuje się – czasem tylko trochę, a czasem bardzo (…)

Źródło: Agata Combik, Gosc.pl z 13.05.19

Cześć jego pamięci.

Skip to content