Napisz do nas

Aktualności

Pomagacze Roku 2020 wybrani!

Tytuł „Pomagacza Roku” jest rokrocznie przyznawany Osobie lub Instytucji, która wyróżnia się wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Nagroda adresowana jest do ludzi o dobrych sercach niosących wsparcie amatorsko i wolontarystycznie, jak i do profesjonalistów służących pomocą potrzebujący

Decyzją kapituły konkursowej Nagrody Pomagacza Roku im. Romana Koturbasza w kategorii Firma/Instytucja trofeum zostaje przyznane firmie Nethos Sp. z o.o z Gdańska.

Osobą angażującą się w los potrzebujących jest Pan Maciej Brzostek.

Wyróżnienie przyznane przez przedstawicieli trójmiejskich mediów otrzymuje Pani Alicja Durbacz.

Konkurs o Nagrodę „Pomagacza Roku” został zainicjowany celem upamiętnienia wybitnej postaci Romana Koturbasza – gdańskiego działacza społecznego, pracownika organizacji pozarządowych zasłużonego dla lokalnej społeczności. Pełniąc funkcję komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP, współzałożyciela Komisji Zakładowej „Solidarności”na Politechnice Gdańskiej, współzałożyciela Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, założyciela Fundacji „Społecznie Bezpieczni” i pierwszego w Gdańsku przedsiębiorstwa społecznego działającego na polu ekonomii społecznej stał się wielką inspiracją i wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Ostatnie lata działalności poświęcił na aktywizację zawodową osób bezdomnych i wykluczonych społecznie w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta – dzięki jego zaangażowaniu wielu Gdańskich bezrobotnych i bezdomnych znalazło pracę i zdobyło życiową drugą szansę.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

Transmisja z Gali wręczenia statuetek odbędzie się za pośrednictwem facebookowego profilu Towarzystwa.