Napisz do nas

Ośrodki

Streetworking

Pon. - Pt. od 7.00 do 15.00 +48 519 839 143 / +48 515 890 428 streetworking@ab.org.pl

Streetworkerzy pracują z osobami w kryzysie bezdomności ulicznej, które przebywają w miejscach niemieszkalnych i w przestrzeni miejskiej. Nawiązują relacje i budują zaufanie niezbędne w procesie zmiany, informują o dostępnych formach pomocy, a także towarzyszą podczas wizyt w urzędach, w kontaktach z pracownikami socjalnymi oraz interweniują w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Obok ścisłej współpracy z instytucjami udzielającymi wsparcia zespół Streetworkerów jest w kontakcie z mieszkańcami zgłaszającymi obecność osób w przestrzeni miejskiej i miejscach niemieszkalnych. Wraz ze służbami mundurowymi systematycznie patrolują miejsca niemieszkalne w godzinach wieczornych i porannych.

W oparciu o wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje Streetworkerzy systematycznie uczą lokalną społeczność w zakresie długoterminowej i całościowej pomocy, jaką można świadczyć osobom w kryzysie bezdomności.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 

tel. +48 519 839 143, +48 515 890 428 

email: streetworking@ab.org.pl

 

Skip to content