Napisz do nas

Ośrodki

Schronisko św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn

ul. Równa 14, 80-067 Gdańsk – Orunia 519 839 125 schronisko.rowna@ab.org.pl

Schronisko św. Brata Alberta
(dla bezdomnych mężczyzn)

Dojazd i lokalizacja:

z dworca PKP Gdańsk Główny autobusem lini 123, kierunek Równa, przystanek docelowy GŁUCHA

Kierownik:

Elżbieta Wenta
e-mail: ela.wenta@ab.org.pl

Czynna:

całodobowo, 7 dni/tydzień
Placówka świadczy usługi dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu, narkotyków,  w podeszłym wieku
Liczba miejsc: 89

Przyjęcia:

· osoby bezdomne z ostatnim meldunkiem w Gdańsku  w celu uzyskania miejsca w placówce powinny zgłosić się do pracownika socjalnego w noclegowni przy ul. Żaglowej 1, Poniedziałek 7-11, Środa 7–11, Czwartek 12–14, Piątek 7-11,

· osoby bezdomne z ostatnim meldunkiem spoza Gdańska przyjęte zostaną na podstawie skierowania z macierzystego OPS

Specjaliści dostępni w placówce:

pracownik socjalny, asystent osoby bezdomnej, duszpasterz

Zapewniamy beneficjentom 3 posiłki , odzież uzyskaną z darów, pomoc w załatwieniu formalności, kontakty z pracownikiem socjalnym z OPS oraz szereg innych świadczeń.

Organizujemy działania zmierzające do aktywizacji i animacji życia społecznego, dotyczą one podnoszenia kompetencji społecznych, w tym: organizowania czasu wolnego, podniesienie świadomości odpowiedzialności za własne życie. Pobudzenie beneficjentów  do aktywności i współdziałania przyczyni się do odbudowani więzi społecznych, które mają fundamentalne znaczenie dla społecznej aktywności jednostki i przygotowują do pracy w kierunku usamodzielnienia.

Skip to content