Napisz do nas

Ośrodki

Pogotowie socjalne

ul. Srebrniki 9, 80-282 Gdańsk 58 302 37 44, fax: 58 302 34 34

Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych

Kierownik:

Sławomir Kunkel

Czynna:

całodobowo

Liczba miejsc:

30, przyjmowanie tylko i wyłącznie osoby nietrzeźwe doprowadzone do wytrzeźwienie przez Policję i Straż Miejską.

Specjaliści dostępni w placówce:

pracownik socjalny, terapeuta uzależnień

Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych funkcjonuje od 1 stycznia 2008 roku i powstało w miejsce zlikwidowanej w 2007 roku Izby Wytrzeźwień.

Podstawowymi zadaniami placówki jest sprawowanie opieki nad doprowadzonymi do wytrzeźwienia osobami nietrzeźwymi. Osoby te są dowożone do pogotowia przez służby porządkowe (straż miejską, policję). Na miejscu mają zapewnione świadczenia sanitarno higieniczne. Przez całą dobę w placówce dyżuruje lekarz. Prowadzona jest stała ewidencja osób, które korzystają z pomocy Pogotowia Socjalnego. Statystyki te są pomocne w późniejszej pracy z osobami nietrzeźwymi.

Każda osoba, która trafi do Pogotowia Socjalnego informowana jest o szkodliwości związanej ze spożywaniem alkoholu. Wobec osób, które korzystają z pomocy Pogotowia Socjalnego prowadzone są podstawowe działania profilaktyczne, mające na celu ograniczenie spożycia i promocję zdrowego stylu życia. Podejmowana jest również wstępna diagnoza uzależnień oraz motywuję się pacjentów, aby skorzystali z oferty leczenie odwykowego.  Działania te są pierwszym etapem rozwiązywania problemów alkoholowych w tej grupie zwiększonego ryzyka, gdyż prowadziły do diagnozy problemu i motywowania do jego rozwiązania.

W placówce prowadzony jest „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy”. Program obejmuje indywidualne sesje, sesje grupowe z uczestnikami programu, stały monitoring efektów programu oraz konsultacje specjalistów grup roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy.

Pracownik Socjalny udzielana informacji na temat ryzykownego picia oraz o możliwości systemowego wsparcia dla klientów Pogotowia.

W okresie zimowym w placówce działa punkt koordynacyjny koordynacji zimowej.

Placówka współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, w celu wymiany informacji na temat osób przebywających w Pogotowiu.

Cyklicznie odbywają się w siedzibie Pogotowia Socjalnego spotkania grupy roboczej koalicji instytucji zajmujących się problemem osób pijących ryzykownie. W tych spotkaniach uczestniczą też przedstawiciele służb porządkowych.

Skip to content