Napisz do nas

Ośrodki

Noclegownia Wspierania Potrzebujących „Przystań” dla bezdomnych mężczyzn

ul. Mostowa 1A, 80-778 Gdańsk – Orunia 787 968 082 twp.przystan@gmail.com

Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ”
(dla bezdomnych mężczyzn)

Dojazd i lokalizacja:

z centrum autobusem linii 123 kierunek Równa, przystanek docelowy Dolna Brama.

Link do map Google

Kierownik:

Kamil Uberman
Tel. 787 968 082
e-mail: kamil.przystan@gmail.com

Czynna:

lato 17.00 – 8.00, zimą w zależności od warunków atmosferycznych godziny działania mogą zostać wydłużone, niedziele i święta całodobowo

Liczba miejsc:

45, przyjmowanie na podstawie skierowania od pracownika socjalnego TPBA lub w trybie interwencyjnym.

Specjaliści dostępni w placówce:

pracownik socjalny (w okresie zimowym również terapeuta uzależnień oraz psycholog).

Noclegownia jest elementem gdańskiego systemu pomocy osobom bezdomnym. Głównym elementem działalności jest zapewnienie schronienia osobom wymagającym tego rodzaju wsparcia. Skierowanie do placówki wydaje pracownik socjalny w noclegowni przy ul. Żaglowej według następującego harmonogramu: Poniedziałek 7-11, Środa 7–11, Czwartek 12–14, Piątek 7-11. Poza tymi godzinami możliwe jest przyjęcie do placówki w trybie interwencyjnym.

Noclegownia zapewnia schronienie w godzinach wieczorowo – nocnych, środki czystości, środki do odwszawiania, odzież (w miarę możliwości). W placówce istnieje możliwość skorzystania z porady pracownika socjalnego oraz w okresie zimowym terapeuty uzależnień i psychologa.

Skip to content