Napisz do nas

Ośrodki

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie

81-713 Sopot, ul. Młyńska 11 512 894 161 cis.sopot@ab.org.pl

 

Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, gdzie możesz poradzić sobie z trudnościami w znalezieniu pracy, nauczyć się nowego zawodu, rozwiązać problemy w kontakcie z otoczeniem, zadbać o rozwój osobisty, spotkać ludzi, którzy Cię zrozumieją i będą dla Ciebie wsparciem.

Warsztaty zawodowe

Warsztat pielęgnacji terenów zielonych

Osoby uczestniczące w tym warsztacie pracują w spółdzielniach mieszkaniowych, pielęgnują teren Parku Grodowego znajdującego się w sąsiedztwie SIPS oraz pracują w przyhotelowych ogrodach.

Warsztat hotelarsko – gastronomiczny

Uczestnicy warsztatu pracują jako pomoc kuchenna lub jako służba pięter. Współpracujemy z dużymi hotelami, restauracjami i mniejszymi barami na terenie Trójmiasta.

Warsztat remontowo – porządkowy

Uczestnicy warsztatu remontowo – porządkowego podejmują pracę na budowach, przy wykończeniach wnętrz i rozbiórkach a także prace konserwatorskie. Uczestniczki pracują jako osoby sprzątające.

Warsztat opiekun środowiskowy/opiekunka środowiskowa

Uczestnictwo w tym warsztacie rozpoczyna się od udziale w kursie na opiekuna środowiskowego, który trwa miesiąc (część teoretyczna i praktyczna) i kończy się certyfikowanym egzaminem.

Absolwenci kursu warsztat zawodowy odbywają w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej  i Fundacji „Niesiemy Pomoc”.

Warsztat indywidualny

Wśród naszych uczestników mamy też osoby, które są na warsztacie indywidualnym dostosowanym do ich potrzeb, wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań.  Nasi uczestnicy sami znajdują miejsce odbywania warsztatu zawodowego, wykazując się w ten sposób zaradnością i przedsiębiorczością.

Przykłady warsztatów zawodowych: zakład jubilerski, kwiaciarnia, żłobek, archiwum.

Co oferuje CIS?

Kto może zostać uczestnikiem CIS?

Kto nie może zostać uczestnikiem CIS?

Osoby, które mają prawo do:

Jak zostać uczestnikiem CIS?

 

Gdzie się mieścimy?

Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej to nowe miejsce na mapie pomocy społecznej w Sopocie. Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej (SIPS) powstał w ramach współpracy różnych podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej wykluczonych z rynku pracy mieszkańców Sopotu. Inicjatorami SIPS są instytucje pochodzące ze świata samorządu, biznesu oraz organizacje pozarządowe, które dbają o zrównoważony rozwój lokalnej społeczności – Miasto Sopot, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Sopot International Rotary Club.

Powstanie Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej od samego początku wspiera spółka komunalna AQUA Sopot.

SIPS mieści się w wyremontowanym budynku – pozostałości po młynie papierniczym w Sopocie przy ul. Młyńskiej 11.

W ramach SIPS działa bądź działać będzie: Centrum Integracji Społecznej, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Pośrednictwa Pracy, punkt konsultacji psychologicznych, spółdzielnia socjalna Kooperacja, mieszkanie chronione dla bezdomnych mieszkańców Sopotu.

Wśród przyszłych podejmowanych w SIPS form pracy wspomnieć należy: doradztwo zawodowe, warsztaty zawodowe i nabywanie nowych kwalifikacji, edukację społeczną i kształtowanie kompetencji społecznych oraz socjalnych, rozwijanie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, poradnictwo prawne i psychologiczne.

Strefa Pracodawcy

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie serdecznie zaprasza do współpracy przedsiębiorców, którzy w swojej działalności biznesowej uwzględniają bądź chcą uwzględniać interesy społeczne i współpracę z różnymi grupami interesariuszy.

CIS Sopot, zajmujący się reintegracją społeczną i zawodową ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, daje doskonałą możliwość realizacji strategii CSR w Państwa firmie.

Współpracę z nami proponujemy rozpocząć od organizacji stanowiska pracy dedykowanego jednemu z naszych uczestników.

Mając na uwadze profil naszej działalności, główne interesujące nas obszary to: branża gastronomiczno-hotelarska, budowlana, ogrodnicza i usługi opiekuńcze.

Współpraca z CIS Sopot przyczyni się do:

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorcami na terenie Trójmiasta, między innymi:

AmberPol, AQUA – Sopot Sp.z o.o., Atelier Stylu i Wizażu Haute Couture, Bar Mleczny Domowy, Bar Smakosz, Bar Trendy, Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie, Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, Drogeria Natura, Fundacji „Niesiemy Pomoc”, Hotel Różany Gaj, Hotel Villa Balica, Hotel Villa Aqua, Hostel R. Kolka, IntroStempel, Kokoszki Prefabrykacja S.A. Pekabex, Kwiaciarnia Tajemniczy Ogród, MERA Spa Hotel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Nutrica Catering Dietetyczny, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Restauracja Koliba, Restauracja Zatoka Sztuki, Sanatorium Leśnik, Spółdzielnia Inwalidów Współpraca, Spółdzielnia Mieszkaniową Kamienny Potok w Sopocie, Spółdzielnia Niewidomych SINOL, Spółdzielnia Socjalną Kooperacją, Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany w Sopocie, Scena Kameralna Teatru Wybrzeże w Sopocie, Tesc, Trawnik Producent, Usługi gastronomiczno-plenerowe „Jaskółka”, Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza w Sopocie, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie, Zakład Pracy Chronionej Jantar sp. z o.o., Żłobek Wesołe Żuczki.

Podstawa prawna działalności CIS

Centrum Integracji Społecznej zostało założone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie. Wojewoda Pomorski decyzją nr 8/2014 nadał status CIS w Sopocie od dnia 1.10.2014 na okres 5 lat.

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie działa na podstawie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.

CIS w Sopocie jest członkiem Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Finansowanie z ze środków POKL EFS w okresie 01.07.2014-30.06.2015 w ramach projektu „Utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej w Sopocie w ramach Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej”.

Decyzja Wojewody CIS Sopot

Aktualnie realizowane projekty

Nazwa projektu: Centrum Integracji Społecznej w Sopocie

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Wartość projektu: 1 498 365,96 PLN

Wkład funduszy europejskich: 1 248 638,30 PLN

Nazwa projektu: Centrum Integracji Społecznej w Sopocie – kontynuacja

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Wartość projektu: 2 761 586,21 PLN

Wkład funduszy europejskich: 2 623 506,90 PLN

Skip to content