Napisz do nas

Ośrodki

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie

81-713 Sopot, ul. Młyńska 11 512 894 161 cis.sopot@ab.org.pl

 

Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, gdzie możesz poradzić sobie z trudnościami w znalezieniu pracy, nauczyć się nowego zawodu, rozwiązać problemy w kontakcie z otoczeniem, zadbać o rozwój osobisty, spotkać ludzi, którzy Cię zrozumieją i będą dla Ciebie wsparciem.

Aktualnie realizowane projekty:

Projekt pt. Centrum Integracji Społecznej w Sopocie – skuteczna kontynuacja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP2021-2027).

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie w partnerstwie z Gminą Miasta Sopot ( MOPS Sopot) i Gminą Miasta Gdynia ( PUP Gdynia) realizuje obecnie (od.04.2024 do 31.03.2029) projekt pt. Centrum Integracji Społecznej w Sopocie – skuteczna kontynuacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP2021-2027).

Projekt ma na celu wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji życiowej. W ramach projektu realizowane będzie kompleksowe wsparcie aktywizacji społ.- zawodowej. 300 os.( 165 K, 135 M),(śr. 30 osób x 10 edycji x pół roku) mieszkańców Sopotu i Gdyni poprzez realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w istniejącym Centrum Integracji Społecznej w Sopocie, zgodnie z Ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym. Udział w projekcie wezmą: os. w kryzysie bezdomności, uzależnione, osoby z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotne, niepracujące, zwalniani z ZK, uchodźcy, osoby z niepełnosprawnościami (120 osób) i podlegający wykluczeniu społecznemu ze względu na swoją trudną sytuację życiową ( osoby o których mowa w art. 1 ust. o zatrudnieniu socjalnym).

W ramach zindywidualizowanego wsparcia, na podstawie opracowanych w CIS IPZS uczestnicy podniosą swoje kompetencje społeczne i zawodowe co doprowadzi do poprawy funkcjonowania społecznego, poprawy dobrostanu i pozwoli na uzyskanie trwałego zatrudnienia (min 84 osoby) ( 30 os kwalifikacje). IPZS  będą realizowane poprzez działania w zakresie rekrutacji, reintegracji zawodowej i społecznej. Zadania realizowane przez PUP i MOPS przyczynią się do skutecznej rekrutacji wsparcia uczestników projektu.

Zadania:

Proj. jest zgodny z zasadami horyzontalnymi. Przewidujemy też wsparcie uczestników po zakończeniu udziału w projekcie.

Wartość projektu wynosi: 3 917 645,89 zł, dofinansowanie 3 721 763,59 zł z czego dofinansowanie z UE to 3 329 999,00 zł

Warunki w miejscu realizacji projektu są przyjazne i dostosowane do osób, u których występują trudności związane z barierami architektonicznymi, cyfrowymi, poznawczymi, komunikacyjnymi, akustycznymi i przestrzennymi.

Miejscem, w którym odbywa się wsparcie jest budynek, wyposażony w podjazd, szerokie wejścia i drzwi, poręcze w toaletach.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji oraz uczestnictwa dostępne są w wersji papierowej i elektronicznej, sformatowane stosownie do wymogów.

Treści informacyjne dotyczące projektu są udostępniane trzema kanałami komunikacyjnymi ( jeśli chcecie dowiedzieć się więcej zapraszamy do naszego biura przy Młyńskiej 11 w Sopocie).

Strony internetowe – nasza oraz Partnerów są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i zgodne ze standardami WCAG.

Program realizacji projektu jest w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika.

Wszystkie wzory dokumentów związane z procesem rekrutacji do Centrum Integracji Społecznej w Sopocie znajdują się na stronie www.bezdomnosc.org.pl

#FunduszeUE

Załącznik nr 1 –  Formularz zgłoszeniowy Centrum Integracji Społecznej w Sopocie.pdf

 

INFORMACJE o CIS SOPOT

Warsztaty zawodowe

Warsztat pielęgnacji terenów zielonych

Osoby uczestniczące w tym warsztacie pracują w spółdzielniach mieszkaniowych, pielęgnują teren Parku Grodowego znajdującego się w sąsiedztwie SIPS oraz pracują w przyhotelowych ogrodach.

Warsztat hotelarsko – gastronomiczny

Uczestnicy warsztatu pracują jako pomoc kuchenna lub jako służba pięter. Współpracujemy z dużymi hotelami, restauracjami i mniejszymi barami na terenie Trójmiasta.

Warsztat remontowo – porządkowy

Uczestnicy warsztatu remontowo – porządkowego podejmują pracę na budowach, przy wykończeniach wnętrz i rozbiórkach a także wykonują  prace konserwatorskie. Uczestnicy pracują też jako osoby sprzątające.

Warsztat opiekun środowiskowy/opiekunka środowiskowa

Uczestnictwo w tym warsztacie rozpoczyna się od udziale w kursie na opiekuna środowiskowego, który trwa miesiąc (część teoretyczna i praktyczna) i kończy się certyfikowanym egzaminem.

Absolwenci kursu warsztat zawodowy odbywają w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej  i Fundacji „Niesiemy Pomoc”.

Warsztat indywidualny

Wśród naszych uczestników mamy też osoby, które są na warsztacie indywidualnym dostosowanym do ich potrzeb, wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań.  Nasi uczestnicy sami znajdują miejsce odbywania warsztatu zawodowego, wykazując się w ten sposób zaradnością i przedsiębiorczością.

Przykłady warsztatów zawodowych:
zakład jubilerski, kwiaciarnia, żłobek, archiwum.

Co oferuje CIS?

Kto może zostać uczestnikiem CIS?

Kto nie może zostać uczestnikiem CIS?

Osoby, które mają prawo do:

Gdzie się mieścimy?

CIS mieści się w wyremontowanym budynku – pozostałości po młynie papierniczym w Sopocie przy ul. Młyńskiej 11.

Strefa Pracodawcy

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie serdecznie zaprasza do współpracy przedsiębiorców, którzy w swojej działalności biznesowej uwzględniają bądź chcą uwzględniać interesy społeczne i współpracę z różnymi grupami interesariuszy.

CIS Sopot, zajmujący się reintegracją społeczną i zawodową ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, daje doskonałą możliwość realizacji strategii CSR w Państwa firmie.

Współpracę z nami proponujemy rozpocząć od organizacji stanowiska pracy dedykowanego jednemu z naszych uczestników.

Mając na uwadze profil naszej działalności, główne interesujące nas obszary to: branża gastronomiczno-hotelarska, budowlana, ogrodnicza i usługi opiekuńcze.

Współpraca z CIS Sopot przyczyni się do:

Zyskując wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej odniosą również Państwo korzyści biznesowe w postaci braku obciążeń finansowych i kadrowych związanych z angażem nowych pracowników (koszty wynagrodzenia, medycyny pracy, ubezpieczeń – ponosimy My). Do Państwa należy tylko: organizacja stanowiska pracy (uczestnicy CIS Sopot pracują 6 godzin dziennie) i stały kontakt z naszymi pracownikami w sprawach dotyczących naszych uczestników.

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorcami na terenie Trójmiasta, między innymi:

AmberPol, AQUA – Sopot Sp.z o.o., Atelier Stylu i Wizażu Haute Couture, Bar Mleczny Domowy, Bar Smakosz, Bar Trendy, Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie, Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, Drogeria Natura, Fundacji „Niesiemy Pomoc”, Hotel Różany Gaj, Hotel Villa Balica, Hotel Villa Aqua, Hostel R. Kolka, IntroStempel, Kokoszki Prefabrykacja S.A. Pekabex, Kwiaciarnia Tajemniczy Ogród, MERA Spa Hotel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Nutrica Catering Dietetyczny, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Restauracja Koliba, Restauracja Zatoka Sztuki, Sanatorium Leśnik, Spółdzielnia Inwalidów Współpraca, Spółdzielnia Mieszkaniową Kamienny Potok w Sopocie, Spółdzielnia Niewidomych SINOL, Spółdzielnia Socjalną Kooperacją, Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany w Sopocie, Scena Kameralna Teatru Wybrzeże w Sopocie, Tesc, Trawnik Producent, Usługi gastronomiczno-plenerowe „Jaskółka”, Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza w Sopocie, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie, Zakład Pracy Chronionej Jantar sp. z o.o., Żłobek Wesołe Żuczki.

Podstawa prawna działalności CIS

Centrum Integracji Społecznej zostało założone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie. Wojewoda Pomorski decyzją nr 8/2014 nadał status CIS w Sopocie od dnia 1.10.2014 na okres 5 lat.

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie działa na podstawie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.

CIS w Sopocie jest członkiem Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Finansowanie z ze środków POKL EFS w okresie 01.07.2014-30.06.2015 w ramach projektu „Utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej w Sopocie w ramach Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej”.

Decyzja Wojewody CIS Sopot

 

Skip to content