Napisz do nas

Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia – usługa noclegowa i pełnego wyżywienia

 

      Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.
      Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

      Szacowanie wartości zamówienia odbywa się w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni PLUS, Stowarzyszeniem Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym do ściągnięcia TUTAJ

Skip to content