Napisz do nas

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko Streetworker

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie poszukuje odpowiedzialnej osoby na stanowisko streetworker w środowisku osób bezdomnych – 1 etat, umowa o pracę od stycznia 2020.

 

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

  • monitoring środowiska przebywania osób bezdomnych,
  • nawiązanie kontaktu, czyli pierwszy kontakt z osobą bezdomną i próba nawiązania relacji,
  • przekazywanie informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy, motywowanie do skorzystania z pomocy odpowiednich placówek,
  • interwencja, czyli działania w celu ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,
  • towarzyszenie osobom bezdomnym w drodze do adekwatnych dla ich sytuacji placówek pomocy społecznej,
  • uzupełnianie mapy miejsc niemieszkalnych,
  • współpraca z placówkami dla osób bezdomnych i innymi podmiotami.

 

Wymagania:

·         Preferowane doświadczenie w pracy w obszarze pomocy społecznej, sektorze pozarządowym;

·         Mile widziane kursy z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, profilaktyki uzależnień;

·         Otwartość na innych, empatia, odporność na stres;

·         Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność;

·         Umiejętność nawiązywania kontaktu, motywowania, współpracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         aktualne CV wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie wymienionych w ogłoszeniu dokumentów na adres mailowy pawel.jaskulski@ab.org.pl, bądź dostarczenie ich osobiście do siedziby Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Władysława IV 12 w Gdańsku Nowym Porcie w terminie do 2 grudnia 2019 roku.