Napisz do nas

Aktualności

REKRUTACJA na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w CIS GDYNIA

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni Pracownika socjalnego do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni, w ramach realizowanego projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

Wymagania:
-Wykształcenie dające prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

tj: dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych lub Studia Wyższe na kierunku Praca Socjalna lub Studia Wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologa, nauki o rodzinie – zgodnie a art. 116 ustawy o pomocy społecznej
-Doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i/lub wykluczonymi społecznie
-Samodzielność, sumienność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:
 -Współudział w rekrutacji uczestników/ uczestniczek CIS
 -Prowadzenie dokumentacji uczestników/ uczestniczek CIS
 -Stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS-ów i innych instytucji
 -Poradnictwo indywidualne
 -Prowadzenie zajęć grupowych
 -Bieżąca praca socjalna z uczestnikami/uczestniczkami CIS
 -Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami CIS (doradcą zawodowym, psychologiem, job coachem, instruktorem warsztatu)
 -Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań Centrum

Oferujemy:
-Umowę o pracę
-Pracę od poniedziałku do piątku od godziny 07.00 do 15.00
-Możliwość nauki i rozwoju zawodowego

Planowany termin rozpoczęcia pracy: Czerwiec 2018

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i Listu motywacyjnego na adres: grazyna.truchanowicz@ab.org.pl do dnia 17.05.2018

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (zawierające CV i List motywacyjny). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Skip to content