Napisz do nas

Aktualności

rekrutacja na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO do CIS GDYNIA

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni PRACOWNIKA SOCJALNEGO do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni, w ramach realizowanego projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

Wymagania:

Wykształcenie dające prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, tj.:

>  Dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych lub Studia Wyższe na kierunku Praca Socjalna lub Studia Wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologa, nauki o rodzinie – zgodnie a art. 116 ustawy o pomocy społecznej

>  Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie

> Samodzielność, sumienność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

 

Zakres obowiązków:

>  Współudział w rekrutacji uczestników/ uczestniczek CIS

>  Prowadzenie dokumentacji uczestników/ uczestniczek CIS

>  Stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS

>  Poradnictwo indywidualne

>  Prowadzenie zajęć grupowych

>  Organizacja wydarzeń socjalizująco-integrujących dla uczestników/uczestniczek CIS

>  Bieżąca praca socjalna z uczestnikami/uczestniczkami CIS

>  Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami CIS (doradcą zawodowym, psychologiem, job coachem, instruktorem warsztatu)

>  Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań CIS

 

Oferujemy:
> Umowę na zastępstwo
> Pracę od poniedziałku do piątku od godziny 07.00 do 15.00
> Możliwość nauki i rozwoju zawodowego oraz superwizje

Planowany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2019

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i Listu motywacyjnego na adres: karolina.walczewska@ab.org.pl do dnia 15.08.2019

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (zawierające CV i List motywacyjny). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Skip to content