Napisz do nas

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko Pracownika Socjalnego

REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni Pracownika Socjalnego do pracy w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Gdańsku.

 

Wymagania:

·         Wykształcenie dające prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

tj: dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych lub Studia Wyższe na kierunku Praca Socjalna lub Studia Wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologa, nauki o rodzinie – zgodnie a art. 116 ustawy
o pomocy społecznej

·         Doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i/lub wykluczonymi społecznie

·         Samodzielność, sumienność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

 

Zakres obowiązków:

·         Bieżąca praca socjalna z mieszkańcami schroniska

·         Prowadzenie dokumentacji mieszkańców

·         Stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS-ów i innych instytucji

·         Poradnictwo indywidualne

·         Prowadzenie zajęć grupowych

·         Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami schroniska

·         Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań schroniska

 

Oferujemy:

·         Umowę o pracę

·         Pracę od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do 16.00

·         Możliwość nauki i rozwoju zawodowego

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2019

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i Listu motywacyjnego na adres: michal.chabel@ab.org.pl

 

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (zawierające CV i List motywacyjny). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Skip to content