Napisz do nas

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY CIS GDAŃSK

 

REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CIS GDAŃSK

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni Pracownika socjalnego do Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizowanego projektu „W dobrym kierunku – Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Wymagania:

·         Wykształcenie dające prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

tj: dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych lub Studia Wyższe na kierunku Praca Socjalna lub Studia Wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologa, nauki o rodzinie – zgodnie a art. 116 ustawy
o pomocy społecznej

·         Doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i/lub wykluczonymi społecznie

·         Samodzielność, sumienność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

 

Zakres obowiązków:

·         Współudział w rekrutacji uczestników/ uczestniczek CIS

·         Prowadzenie dokumentacji uczestników/ uczestniczek CIS

·         Stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS-ów i innych instytucji

·         Poradnictwo indywidualne

·         Prowadzenie zajęć grupowych

·         Bieżąca praca socjalna z uczestnikami/uczestniczkami CIS

·    Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami CIS (doradcą zawodowym, psychologiem, asystentem, instruktorem warsztatu)

·         Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań Centrum

 

Oferujemy:

·         Umowę o pracę

·         Pracę od poniedziałku do piątku od godziny 07.00 do 15.00

·         Możliwość nauki i rozwoju zawodowego

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2019

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i Listu motywacyjnego na adres: cis@ab.org.pl do dnia 15.02.2019

 

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (zawierające CV i List motywacyjny). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Skip to content