Napisz do nas

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko Job Coach CIS Gdynia

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni JOB COACHA do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni, w ramach realizowanego projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.
Wymagania:
-Wykształcenie wyższe
-Znajomość narzędzi i metod aktywizacji zawodowej;
-Mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze trenera pracy lub pośrednika pracy ;
-Doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i/lub wykluczonymi społecznie
-Samodzielność, sumienność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:
-Stała analiza lokalnego rynku pracy pod kątem organizacji warsztatów zawodowych dla uczestniczek/uczestników CIS
– Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z lokalnymi pracodawcami
– Przygotowywanie dokumentacji warsztatów zawodowych (porozumień z pracodawcami, skierowań na warsztaty zawodowe)
– Monitorowanie i wspieranie uczestników podczas warsztatów zawodowych
– Organizowanie wyjść na targi pracy i inne wydarzenia umożliwiające uczestnikom poznanie lokalnych pracodawców
-Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami CIS (doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym, instruktorem warsztatu)
-Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań Centrum
 

Oferujemy:
-Umowa o pracę (docelowo na czas nieokreślony)
– Wynagrodzenie plus zwrot kosztów przejazdów do pracodawców
– Telefon służbowy
-Pracę od poniedziałku do piątku od godziny 07.00 do 15.00
-Możliwość nauki i rozwoju zawodowego

Planowany termin rozpoczęcia pracy: Grudzień 2019
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i Listu motywacyjnego na adres: lena.jaroszewska@ab.org.pl do dnia 30.11.2019.
Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (zawierające CV i List motywacyjny). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami