Napisz do nas

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO w CIS GDYNIA

REKRUTACJA na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO w CIS GDYNIA
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni DORADCĘ ZAWODOWEGO do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni, w ramach realizowanego projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

Wymagania:
-Wykształcenie wyższe ze specjalizacją doradztwo zawodowe (lub studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe)
-Znajomość narzędzi i metod aktywizacji zawodowej;
-Doświadczenie w doradztwie zawodowym indywidualnym i grupowym;
-Doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i/lub wykluczonymi społecznie
-Samodzielność, sumienność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:
-Współudział w procesie rekrutacji uczestników/uczestniczek CIS
-Analiza potencjału zawodowego uczestników/uczestniczek Centrum
-Zbudowanie ścieżki zawodowej klienta w trakcie realizacji IPZS i po jego zakończeniu
-Poradnictwo indywidualne i grupowe z metod poszukiwania pracy, rynku pracy, pisania dokumentów kwalifikacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych itp.
-Wspieranie rozwoju klienta i pomoc w odnalezieniu właściwego dla niego warsztatu zawodowego
-Pomoc w wyborze szkolenia zawodowego oraz organizacja szkoleń i współpraca z firmami szkoleniowymi
-Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami CIS (job coachem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, instruktorem warsztatu)
-Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań Centrum
-Tworzenie dokumentacji

Oferujemy:
-Umowa o pracę;
-Pracę od poniedziałku do piątku od godziny 07.00 do 15.00
-Możliwość nauki i rozwoju zawodowego

Planowany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2020
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i Listu motywacyjnego na adres: lena.jaroszewska@ab.org.pl do dnia 14.12.2019.
Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (zawierające CV i List motywacyjny). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Skip to content