Napisz do nas

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko asystent osoby bezdomnej

Ogłoszenie o pracę – asystent osoby bezdomnej

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie poszukuje odpowiedzialnej osoby na stanowisko asystent osoby bezdomnej – 1 etat, umowa o pracę od stycznia 2020.

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

– pomoc i wsparcie w umocowaniu na rynku pracy;

– doradztwo w sprawie sposobów organizowania czasu wolnego;

– pomoc w odbudowaniu więzi z najbliższymi;

– nauka dbałości o miejsce aktualnego przebywania, podziału obowiązków;

– wsparcie i motywowanie osoby zagrożonej problemem alkoholowym do odbycia konsultacji z terapeutą uzależnień;

– pomoc w dbaniu o zdrowie (doradztwo w kwestiach higieny, motywowanie do leczenia i rehabilitacji, uzyskania stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy);

– wsparcie w zakresie poprawy sytuacji finansowej (regulowanie zadłużeń wyjaśnienie sytuacji alimentacyjnej);

– nauka przestrzegania norm społecznych i prawidłowego rozumienia i pełnienia ról społecznych (w tym aktualnych bądź zawodowych);

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

– pomoc w samookreśleniu i odkrywaniu tożsamości (kim jestem, moje potrzeby i oczekiwania, granice psychologiczne, mocne i słabe strony);

– rozwijanie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi;

– identyfikowanie potrzeb, informowanie, zachęcanie i wspieranie z korzystania z innych form pomocy i wsparcia (np. psychologiczne, terapeutyczne, psychiatryczne, opiekuńcze, lekarskie, zawodowe);

– zwiększanie integracji ze środowiskiem lokalnym;

– uczestnictwo w regularnych spotkaniach zespołu wsparcia (pracownik socjalny, asystenci, animator wdrażania, specjaliści realizujący usługi np. psychiatra, lekarz, pielęgniarka).

Wymagania:

·         Preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe lub szkolenia/kursy umożliwiające realizacje danego wsparcia

·         Preferowane doświadczenie min. 2 letnie w pracy w obszarze pomocy społecznej, sektorze pozarządowym;

·         Mile widziane kursy z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, profilaktyki uzależnień;

·         Otwartość na innych, empatia, odporność na stres;

·         Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność;

·         Umiejętność nawiązywania kontaktu, motywowania, współpracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         aktualne CV wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie wymienionych w ogłoszeniu dokumentów na adres mailowy anna.adamczyk@ab.org.pl, bądź dostarczenie ich osobiście do siedziby Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Władysława IV 12 w Gdańsku Nowym Porcie w terminie do 08.12.2019 roku.

 

Skip to content