Napisz do nas

Aktualności

Informacja o wynikach postępowania 1/KG/2023

Gdańsk, dnia 29.03.2023 r.

 

Zamawiający:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Gdańskie
Ul. Władysława IV 12
80-547 Gdańsk

Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu nr 1/KG/2023

 

Dotyczy: postępowania nr 1/KG/2023, prowadzonego na podstawie art. 701 -705 Ustawy z dnia 23.04.1964r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 459) na realizację robót budowlanych w ramach zadania: „Zaprojektuj i zbuduj- kompleksowa usługa zaprojektowania i wykonania budynku zbiorowego zamieszkania (schronisko dla bezdomnych) wraz z zagospodarowaniem terenu”.

INFORMACJA O WYNIKACH

Zamawiający informuje, iż postępowanie o na realizację robót budowlanych w ramach zadania: „Zaprojektuj i zbuduj- kompleksowa usługa zaprojektowania i wykonania budynku zbiorowego zamieszkania (schronisko dla bezdomnych) wraz z zagospodarowaniem terenu”. wybrana została oferta Wykonawcy:

Construction+Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Stefana Batorego 16/1a, 80-251 Gdańsk
Cena: 16 097 011,77 zł brutto
Gwarancja: 60 miesięcy
Termin realizacji: 15 miesięcy

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęła 1 oferta

Wybrany Wykonawca zaoferował cenę, która mieściła się w granicach kwoty, którą Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca spełniał warunki stawiane przez Zamawiającego, dzięki czemu nie podlegał wykluczeniu.

Skip to content