Napisz do nas

Aktualności

CIS Sopot zatrudni Pracownika socjalnego

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie zatrudni Pracownika socjalnego na umowę o pracę (umowa na zastępstwo)

Wymagania:
-Wykształcenie dające prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
tj: dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych lub Studia Wyższe na kierunku Praca Socjalna lub Studia Wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologa, nauki o rodzinie – zgodnie a art. 116 ustawy o pomocy społecznej
– Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i/lub wykluczonymi społecznie
– Samodzielność, sumienność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:
 -Współudział w rekrutacji uczestników/ uczestniczek CIS
 -Prowadzenie dokumentacji uczestników/ uczestniczek CIS
 -Stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS-ów i innych instytucji
 -Poradnictwo indywidualne
 -Prowadzenie zajęć grupowych
 -Bieżąca praca socjalna z uczestnikami/uczestniczkami CIS
 -Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami CIS (doradcą zawodowym, psychologiem, instruktorem warsztatu)
 -Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań Centrum

Oferujemy:
-Umowę o pracę na zastępstwo
-Pracę od poniedziałku do piątku od godziny 07.00 do 15.00
-Możliwość nauki i rozwoju zawodowego

Planowany termin rozpoczęcia pracy: Listopad 2019

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i Listu motywacyjnego na adres: 
aleksandra.maj@ab.org.pl   do dnia 14.10.2019

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (zawierające CV i List motywacyjny). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Informacje o firmie

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie prowadzone jest przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:
kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych
-nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych
-naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą
uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi

Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, gdzie możesz poradzić sobie z trudnościami w znalezieniu pracy, nauczyć się nowego zawodu, rozwiązać problemy w kontakcie z otoczeniem, zadbać o rozwój osobisty, spotkać ludzi, którzy Cię zrozumieją i będą dla Ciebie wsparciem.