Napisz do nas

Aktualności

Nagroda Pomagacza Roku

Szanowni Państwo

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zaprasza do udziałuw VI edycji konkursu o Nagrodę „Pomagacza Roku imienia Romana Koturbasza”.

Konkurs o Nagrodę „Pomagacza Roku” został zainicjowany celem upamiętnienia wybitnej postaci Romana Koturbasza – gdańskiego działacza społecznego, pracownika organizacji pozarządowych zasłużonego dla lokalnej społeczności. Pełniąc funkcję komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP, współzałożyciela Komisji Zakładowej „Solidarności” na Politechnice Gdańskiej, współzałożyciela Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, założyciela Fundacji „Społecznie Bezpieczni” i pierwszego w Gdańsku przedsiębiorstwa społecznego działającego na polu ekonomii społecznej stał się wielką inspiracją i wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Ostatnie lata działalności poświęcił na aktywizację zawodową osób bezdomnych i wykluczonych społecznie w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta – dzięki jego zaangażowaniu wielu Gdańskich bezrobotnych i bezdomnych znalazło pracę i zdobyło życiową drugą szansę.

Tytuł „Pomagacza Roku” jest rokrocznie przyznawany Osobie lub Instytucji, która wyróżnia się wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Nagroda adresowana jest do ludzi o dobrych sercach niosących wsparcie amatorsko i wolontarystycznie, jak i do profesjonalistów służących pomocą potrzebującym.

VI edycja nagrody „Pomagacza Roku” przyznawana będzie w dwóch kategoriach:

Kapituła konkursowa

w skład której wchodzą wybrani pracownicy oraz członkowie Zarządu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, a także przedstawiciele rodziny ś.p. Romana Koturbasza rozpatrzy wszystkie nadesłane przez Państwa propozycje, które prosimy kierować za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego pod linkiem:

https://www.bezdomnosc.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Formularz-zgloszeniowy-do-Konkursu-o-Nagrode-Pomagacza-Roku-im.-Romana-Koturbasza-2021_fin-2.docx

lub formularza przesłanego emailem na adres: dagmara.rybicka@ab.org.pl
Termin nadesłania zgłoszeń upływa 30 grudnia 2021 roku. Wręczenie nagrody „Pomagacza Roku” odbędzie się podczas Gali Pomagacza Roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Dagmarą Rybicką, która z ramienia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta koordynuje konkurs.

Regulamin Nagrody