Napisz do nas

Aktualności

Komunikat Zarządu TPBA Koło w Gdańsku w związku z wystąpieniem Covid-19

W związku z wystąpieniem zakażenia Covid-19 w Domu Brata Alberta w Gdańsku w imieniu Zarządu Koła informuję w oparciu o dane przedstawione przez Sanepid (stan z 10.03.2021, godz. 9.50), że u 75 podopiecznych placówki zostało potwierdzone zakażenie wirusem. 16 mieszkańców uzyskało wynik negatywny. U kolejnych 7 w najbliższy piątek tj. 12 marca zostaną przeprowadzone powtórne testy na obecność Covid-19. W okresie przeprowadzanych badań w Domu Brata Alberta przy ul. Równej w Gdańsku przebywa 98 podopiecznych.

Przebadana została 23 osobowa kadra ośrodka – u 7 osób z tej grupy Sanepid potwierdził zakażenie wirusem.

W placówce wprowadzane zostały nadzwyczajne środki ostrożności. Dom Brata Alberta w Gdańsku jest zamknięty, ściśle izolowany z obowiązującym całkowitym zakazem wejść i wyjść. Procedury bezpieczeństwa dotyczą także kadry i są związane ze zmianą grafiku oraz dotychczasowego modelu dyżurów.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie powołało zespół kryzysowy, który ściśle współpracuje z Sanepidem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Miejskim Zespołem Zarządzaniem Kryzysowym. Zadaniem zespołu jest codzienna analiza stanu zdrowia podopiecznych i podejmowanie w związku z tym odpowiednich działań. Wprowadzone procedury postępowania są zgodne z zarządzeniami organów władzy.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Gdańsku dokłada wszelkich starań, aby minimalizować skutki związane z wystąpieniem zakażenia. Jednocześnie informuje, że w pozostałych prowadzonych przez Towarzystwo placówkach od momentu wybuchu pandemii prowadzony jest codzienny monitoring stanu zdrowia osób w nich przebywających. Placówki są wyposażone w profesjonalne urządzenia do dezynfekcji, Pracownicy na bieżąco otrzymują sprzęt ochrony osobistej. Nowe osoby potrzebujące pomocy, zgłaszające się do poszczególnych oddziałów są zobowiązane do odbycia 10 dniowej kwarantanny w specjalnie do tego celu przygotowanej placówce buforowej zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Zielonogórskiej 4/2. W ramach podjętych środków ostrożności spotkania ograniczane są do minimum, a jednocześnie Zarząd Towarzystwa Koła nadzoruje, aby Podopieczni, Pracownicy oraz Partnerzy zewnętrzni stosowali się do wprowadzonych zasad.

Dagmara Rybicka

Rzecznik Prasowy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie