„Od ulicy do EURO 2012! – Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku”

Projekt  ten był realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w latach 2011 – 2015 i zakładał kompleksowe oraz bezpłatne wsparcie społeczne dla mieszkańców dzielnicy Letnica. Finansowany był z funduszy Unii Europejskiej (Regionalnego Programu Operacyjnego) i prowadzony był w bliskim partnerstwie z Miastem Gdańsk.

Przez ponad 3 lata w projekcie wzięło udział około 3000 uczestników (mieszkańców Letnicy jak i okolicznych dzielnic). W ramach projektu prowadzone były następujące działania:

Zajęcia sportowo – taneczne

  • Profesjonalne zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży: treningi 6 godzin w tygodniu, a także sparingi z innymi drużynami, wspólne wyjścia na mecze ekstraklasy oraz udział w turniejach
  • Nauka Tańca Towarzyskiego (3 godziny w tygodniu). Zajęcia pod okiem profesjonalnej instruktorki, adresowane do wszystkich, bez względu na wiek i płeć.
  • Zajęcia taneczne Hip-Hop (3 godziny w tygodniu), prowadzone przez renomowane studio tańca. Adresowane dla wszystkich młodych duchem, bez względu na płeć.
  • Zajęcia taneczne Break – Dance (3 godziny w tygodniu), prowadzone przez profesjonalnych tancerzy. Adresowane do wszystkich odważnych, niebojących się wyzwań.

Specjalistyczne wsparcie mieszkańców w Punkcie Konsultacji Obywatelskich (PKO)

Punkt Konsultacji Obywatelskich funkcjonował na pierwszym piętrze dawnej Szkoły Podstawowej przy ulicy Suchej 22. W punkcie prowadzone były stałe dyżury specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika, dietetyka oraz doradcy finansowego. Punkt czynny był codziennie, w godzinach od 15 do 19.

Asystowanie rodzinom

Na terenie dzielnicy działali Asystenci Rodziny, którzy obejmowali indywidualnym wsparciem i pomocą tych mieszkańców, którzy borykali się z trudnymi sytuacjami życiowymi (socjalnymi, finansowymi, mieszkalnymi, rodzinnymi, zdrowotnymi itp.). Asystenci pomagali im długofalowo w przezwyciężeniu ich i wyjściu z powrotem na prostą.

Animacja społeczna dzielnicy

Animator Społeczny organizował różnego rodzaju imprezy dzielnicowe np. festyny, pikniki, wernisaże, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi i innego rodzaju wydarzenia kulturalne. Była to osoba, która miała najbliższy kontakt ze społecznością dzielnicy i starała się wspierać ją organizowanymi przez siebie iventami, włączając do współpracy również inne organizacje i instytucje. 

  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-03.png
  • cytat-04.png