Projekt „Poznać i zrozumieć”

Projekt „Poznać i zrozumieć” jest realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie w partnerstwie z Fundacją

Społecznie Bezpieczni z Gdańska oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny.

W ramach projektu realizowane są dwie wizyty studyjne, jedna do Badalony miasta na przedmieściach Barcelony, gdzie uczestnicy będą zapoznawać się z metodami pracy z imigrantami i procesem włączania i integracji. Druga wizyta będzie miała miejsce w Jordanii, gdzie znajdują się obecnie największe skupiska uchodźców z Syrii. W ramach tej wizyty uczestnicy będą mogli się zapoznać z sytuacją osób przebywających w obozach uchodźczych.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie 3 szkoleń dla pracowników Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny oraz wydanie Przewodnika do pracy z uchodźcami wraz z ulotką informacyjną.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

  • cytat-01.png
  • cytat-03.png
  • cytat-04.png
  • cytat-02.png