W dobie zagrożenia epidemiologicznego nie zapominajmy o ubogich i bezdomnych, którzy są wyjątkowo narażeni na zagrożenia wynikające z pandemii.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta wraz z Trójmiejskim Bankiem Żywności uruchamia akcję dożywiania osób bezdomnych, przebywających na terenie Gdańska w tak zwanych miejscach niemieszkalnych. W ramach akcji streetworkerzy Towarzystwa będą odwiedzać altanki, piwnice, ogródki działkowe i inne zakamarki w których przebywają osoby potrzebujące i dostarczać im żywność, którą przygotował dla nas Bank Żywności.

Wspólnymi siłami pomożemy tym, który w okresie pandemii potrzebują szczególnego wsparcia.

 

 

  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-03.png