W ramach obchodów 15-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym, na terenie całej Polski organizowane są konferencje promujące dobre praktyki w zakresie zatrudnienia socjalnego.

                                                       

„Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”, taki tytuł nosi zadanie realizowane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”

Zadanie polega na realizacji 5-ciu konferencji regionalnych i jednej centralnej, które poza wymianą doświadczeń, mają również stanowić przestrzeń do przyjrzenia się blaskom i cieniom zatrudnienia socjalnego, jego roli jako m.in. narzędzia pomocy społecznej czy partnera dla podmiotów rynku pracy. 15 lat ustawy, to również właściwy moment na refleksje dotyczące przeszłości oraz zadanie sobie pytania o nowe kierunki działań.

Ramowy program konferencji obejmuje wystąpienia poświęcone prezentacji dobrych praktyk PZS, warsztaty i debatę tematyczną oraz wystawę przedstawiającą zarówno działalność podmiotów zatrudnienia socjalnego jak i współpracujących z nimi jednostek tj. podmioty ekonomii społecznej.

Jak dotąd zrealizowane zastały trzy konferencje regionalne: w Sopocie, w Toruniu i w Gorzowie Wielkopolski. Następne, odbędą się w Katowicach oraz w Lublinie. Domknięciem całego cyklu będzie konferencja centralna zaplanowana na dzień 6 listopada w Warszawie, podczas której wyróżnionym podmiotom zatrudnienia socjalnego zostaną wręczone nagrody Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

  • cytat-04.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png