Konferencja FEANTSA 2017

Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu 

Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, Gdańsk

18-19 maja 2017 r.

 

 

PROGRAM WYDARZENIA

Pełny program konferencji w języku polskim (prosimy o zapoznanie się przed rejestracją)

Doroczna konferencja FEANTSA odbędzie się w Gdańsku w piątek, 19 maja 2017 r. Poprzedzać ją będzie program przedkonferencyjny – zestaw wydarzeń, które odbędą się w czwartek, 18 maja 2017 r.

Od godziny 15:00 18 maja, uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w serii wydarzeń przedkonferencyjnych, w skład których wejdą wizyty studyjne prezentujące usługi dostępne dla osób bezdomnych w Gdańsku oraz spotkań („working spaces”), których tematyka dotykać będzie szerokiego spektrum zagadnień związanych z bezdomnością – m.in. używanie narkotyków, bezdomność kobiet, bezdomność młodzieży, społeczne agencje najmu, bezdomność w Rosji, housing first (najpierw mieszkanie). Odbędą się także spotkania zamknięte przeznaczone dla decydentów poziomu krajowego i lokalnego.

Wieczorem 18 maja, uczestnicy konferencji będą mogli również wziąć udział w oficjalnej kolacji, która jest doskonałą okazją do nawiązania nieformalnych kontaktów oraz współpracy z innymi uczestnikami.

Główna część konferencji odbędzie się w piątek, 19 maja w godzinach 9:00-18:00 – 300 uczestników będzie miało możliwość wzięcia udziału w dwóch sesjach plenarnych i trzech sesjach warsztatowych składających się łącznie z 14 warsztatów (szczegóły w programie konferencji).

Językiem roboczym konferencji będzie angielski. Całość wydarzeń w dniu 18 maja zaplanowanych w ramach programu przedkonferencyjnego odbywać się będzie w języku angielskim. Konferencja w dniu 19 maja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Tłumaczenie na języki polski i angielski dostępne będzie na wszystkich sesjach plenarnych oraz warsztatowych. Sesje plenarne i wybrane warsztaty będą również tłumaczone na język francuski.

Termin rejestracji – do 1 maja 2017 r.

W tym roku liczba uczestników konferencji ograniczona jest do 300. W celu zagwarantowania sobie udziału w konferencji oraz pełnego wyboru wizyt studyjnych, spotkań i warsztatów, prosimy o jak najszybszą rejestrację.

 

REJESTRACJA, OPŁATA KONFERENCYJNA I ZAKWATEROWANIE

 

I. Uczestnicy konferencji z Polski:

Obniżona opłata za udział w konferencji dla uczestników z Polski wynosi 7 Euro. Opłatę należy wnieść po rejestracji, przelewem bankowym na konto FEANTSA:

IBAN BE09 2100 3788 8757 – Kod BIC / SWIFT: GEBABEBB

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko.

Formularz rejestracyjny

W razie potrzeby zakwaterowania w Gdańsku, prosimy o zarezerwowanie noclegu we własnym zakresie.

 

  • cytat-03.png
  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-02.png