Napisz do nas

Aktualności

Funkcjonowanie placówek w okresie wakacji

Sezon wakacyjny nie zmienia modelu funkcjonowania, który obowiązuje we wszystkich placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Sprzyjające warunki pogodowe oraz bliskość morza powodują, że Trójmiasto w sezonie wiosenno-letnim staje się miejscem pierwszego wyboru dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

–  To już prawidłowość, że od maja Trójmiasto, a szczególnie Gdańsk stają się czasowym miejscem pobytu dla osób bezdomnych. Dynamika i standard aglomeracji stwarzają znacznie większe możliwości, niż mniej uczęszczane lokalizacje, a to sprawia, że w przestrzeni miejskiej zauważalna jest większa liczba osób, które zamieszkują na ulicytłumaczy Dagmara Rybicka rzecznik prasowy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Placówki Gdańskiego Koła Towarzystwa otwarte są dla potrzebujących przez cały rok. Osobom zainteresowanym czasowym wsparciem proponowane są miejsca w noclegowniach.

Towarzystwo nie ogranicza działania do pomocy doraźnej, wszyscy potrzebujący przyjmowani są z założeniem trwałego wyprowadzenia z kryzysu bezdomności. Niezmiennie pracujemy w oparciu o dodatkowe środki ostrożności, jakie wprowadziliśmy od początku pandemii. Należy do nich między innymi placówka buforowa, w której odbywa się kwarantanna pozwalająca wykluczyć zachorowanie przed umieszczeniem podopiecznego w docelowym ośrodkuinformuje Dagmara Rybicka.

We wszystkich placówkach Koła obwiązuje bezwzględne zachowanie trzeźwości i konieczność respektowania wewnętrznie obowiązujących zasad. Osoby pod wpływem alkoholu są przyjmowane do ośrodka przy ul. Mostowej w Gdańsku prowadzonego przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Uzależnionym zapewniana jest pomoc terapeutyczna – samodzielnie lub w porozumieniu z placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami. Towarzystwo stara się, by mieszkańcy ośrodków wykonywali pracę na rzecz najbliższego otoczenia i współpracujących z nim instytucji i organizacji.

Przez cały czas dyżury pełnią Streetworkerzy Towarzystwa. Wyspecjalizowany zespół codziennie dociera do mało uczęszczanych miejsc, patroluje pustostany i tereny stanowiące zagrożenie. W ścisłej współpracy ze służbami miejskimi i Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadzi akcję informacyjną zapobiegającą bezdomności, jak również edukacyjną dla mieszkańców namawiając ich do korzystania z aplikacji Arrels – pierwszego w tej części Europy lokalizatora osób bezdomnych przy użyciu, którego można w czasie rzeczywistym zasygnalizować, że w przestrzeni miejskiej przebywa osoba wymagająca interwencji, bądź wsparciapodkreśla Dagmara Rybicka.

Koło w Gdańsku sprawuje pieczę nad 16 placówkami na terenie całego Trójmiasta. Do dyspozycji potrzebujących na terenie Gdańska przygotowane zostały: Noclegownia przy ul. Żaglowej 1, Schroniska na ul. Starowiślnej 3 i Równej 14, Dom dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Przegalińskiej 135, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przy ul. Wyzwolenia 48. W Sopocie pomoc można uzyskać w punkcie Charytatywnym przy ul. Królowej Jadwigi, a w Gdyni w Domu Wspólnotowym na ul. Lotników 86.

Skip to content