Napisz do nas

Aktualności

Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim oficjalnie otwarte

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie zainicjowało powstanie Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim.  CIS w Pruszczu jest czwartą placówką Towarzystwa, która zgodnie z założeniami ma wspierać potrzebujących w powrocie na rynek pracy.

Centra Integracji Społecznej są istotnym elementem misji Towarzystwa dotyczącej mądrego pomagania poprzez aktywizację społeczną i zawodową. Przy wsparciu doświadczonych specjalistów i za pomocą różnych narzędzi od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia pomagające nabyć nowe umiejętności i kompetencje ułatwiające powrót na rynek pracy. O spotkaniach biorą udział panie i panowie zmagający się z trwałym bezrobociem (nieprzerwanie przez 12 miesięcy), a także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jak również uczestnicy, którzy zmierzyli się z kryzysem bezdomności, kryzysem psychicznym, uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych, po opuszczeniu zakładu karnego i w statusie uchodźcy.

Głównym założeniem CIS jest reintegracja społeczno – zawodowa uczestników, rozumiana jako pomoc w powrocie do społeczeństwa i w podjęciu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Doświadczenia placówek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokazują, jak ważnym miejscem na mapie pomocy są Centra Integracji Społecznej, dlatego nowo otwarty CIS w Pruszczu Gdańskim jest konsekwencją prowadzonych przez nas działań, a jednocześnie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców powiatuwyjaśnia Magdalena Myszka Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Placówka w Pruszczu Gdańskim jest pierwszym powiatowym CIS-em w województwie pomorskim oraz w ocenie ekspertów gotowym narzędziem dla Ośrodków Pomocy Społecznej w pomocy warunkowanej.

Powiat Gdański swoim zasięgiem obejmuje aż 8 gmin. Jest to ogromny obszar zamieszkiwany przez ponad 120 tysięcy osób, z czego ponad 1030 zmagają się z bezrobociem potrzebuje naszego wsparcia. Znaczną część stanowią ludzie z niepełnosprawnościami jak i kobiety, które wypadły z rynku pracy, czy też osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Do tej pory nie było na naszym terenie tego typu placówki, nie dziwi więc, że podczas wielu spotkań organizowanych przed i po przystąpieniu do projektu wszyscy Wójtowie Gmin i Kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej bardzo entuzjastycznie przyjęli informacje o naszym przedsięwzięciu. Nareszcie powstało miejsce, gdzie będą mogli pokierować swoich mieszkańców w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych – podkreśla Marian Cichon Starosta Powiatu Gdańskiego.

Zdaniem pomysłodawców Centrum Integracji Społecznej wniesie w życie lokalnej społeczności wiele dobrego, łącząc pomoc społeczną oraz wsparcie w powrocie na rynek pracy.

Udział w proponowanych przez Centrum Integracji Społecznej warsztatach stwarza dla uczestników nowe perspektywy. Nie ukrywam, że przy tak dużym terenie jakim jest powiat liczymy na współpracę z wieloma lokalnymi pracodawcami, dzięki czemu będziemy w stanie zaoferować w ramach zajęć szeroki wachlarz warsztatów zawodowych. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość korzystania ze szkoleń oraz kursów, które podniosą ich kwalifikacje, umożliwią zmianę branży w oparciu o nowe kompetencje zawodowe, co bezpośrednio przełoży się na zatrudnieniedodaje Magdalena Myszka.

Przy tak dużej dynamice zmiany rynku pracy nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak będzie on wyglądał za dwa lata. Osoby dotknięte lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które zgłoszą chęć udziału w projekcie znajdą u nas pomoc – poprzez spotkania z psychologiem, coachem czy doradcą zawodowym odkryją samych siebie, poznają swoje mocne strony. Dla każdego z uczestników zostanie wyznaczona indywidualna ścieżka działania, którą uzupełni udział w różnego rodzaju warsztatach. Projekt zakłada ścisłą współpracę z przedsiębiorcami, którzy chętnie przyjmą naszych uczestników na staże zawodowe, a część z nich otrzyma stałe zatrudnienieinformuje Starosta Powiatu Gdańskiego. – Brak zatrudnienia nie jest jedynym problemem naszych mieszkańców, ponieważ wśród nas są osoby mające kłopot z dostosowaniem społecznym. Dla nich sukcesem będzie, jeśli odważą się wyjść z domu, aby wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach, w których na każdym etapie obok nich będzie wspierający asystentdodaje Starosta Powiatu Gdańskiego.

Oferta Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim jest skierowana do osób wykluczonych społecznie i wielodysfunkcyjnych, które nie radzą sobie w codziennym życiu i potrzebują pomocy w sferach socjalnych, społecznych, psychologicznych oraz zawodowych. Nowa placówka powstała z inicjatywy Pana Stefana Skoniecznego, który z zaangażowaniem wspierał przedstawicieli Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie podczas spotkań z władzami i kierownikami OPS powiatu gdańskiego.

Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content