Napisz do nas

Aktualności

Centra Integracji Społecznej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wsparciem dla trwale bezrobotnych

Jednym z elementów mądrego pomagania jest wsparcie, które Koło Towarzystwa proponuje osobom długotrwale bezrobotnym. Z myślą o nich Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta stworzyło CIS-y, czyli Centra Integracji Społecznej w Gdyni, Gdańsku i Sopocie.

Celem CIS-ów jest aktywizacja społeczna i zawodowa. Za pomocą różnych narzędzi od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia pomagające nabyć nowe umiejętności i kompetencji, dzięki którym znacznie łatwiej jest powrócić na rynek pracy.

W zajęciach mogą wziąć udział panie i panowie długotrwale bezrobotni (nieprzerwanie przez 12 miesięcy), a także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, osoby które zmierzyły się z kryzysem bezdomności i z kryzysem psychicznym, zmagające się z uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych, po opuszczeniu zakładu karnego i w statusie uchodźcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z wybraną placówką:

Zapraszamy, bo chcemy pomóc. Dla nas najważniejsi są ludzie.