Napisz do nas

Aktualności

Cafe Albert rozpoczął projekt skierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy

W styczniu 2023 roku rozpoczęliśmy w Cafe Albert projekt skierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy we współpracy Gminy Miasta Gdańska oraz Funduszu Współpracy przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

W projekcie odbywają się zajęcia integracyjne w oparciu o domy i kluby sąsiedzkie w dzielnicach Gdańska, wspierania grup samopomocowych, w tym krótkoterminowa opieka nad dziećmi w czasie zajęć dla rodziców, w tym różne formy zajęć z języka polskiego i ukraińskiego.

W klubie sąsiedzkim Cafe Albert prowadzonym przez Towarzystwo realizujemy:

1. Spotkania cykliczne z psychologiem dla dzieci w wieku 7-9 lat oraz 13-16 lat.

2. Wspólne wyjścia integracyjno-kulturalne mające na celu aktywizację i integrację dzieci np. wyjścia do teatru, papugarnii, zoo, kina itp.

3. Grupę opieki i zajęć integracyjnych dla najmłodszych dzieci w wieku 3-7 lat. Zajęcia rozwojowe i integracyjne dla dzieci oraz zapewnienie opieki dla dzieci raz w tygodniu aby w tym czasie rodzice mogli odpocząć lub załatwić pilne sprawy.

4. Warsztaty artystyczno-kreatywne dla dzieci.

Skip to content