Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących "PRZYSTAŃ"

Noclegownia (całoroczna)

 

Noclegownia dla Osób Bezdomnych Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” jest placówką o niskim standardzie usług,

usytuowaną (zgodnie ze standaryzacją placówek opracowaną przez Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności) pomiędzy ogrzewalnią (najniższy standard usług) a schroniskiem (całodobowy pobyt, 3 posiłki dziennie).

 

 W związku z tym podejmuje w pierwszej kolejności działania o charakterze osłonowym, zapewniając nocleg, odzież, pościel, środki higieny osobistej, możliwość kąpieli. Głównie świadczy swoje usługi osobom korzystającym z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej, posiadającym skierowania do placówki wystawione przez pracowników tychże ośrodków. Jednocześnie niemalże każdego przyjmuje osoby w trybie interwencyjnym (nie posiadające skierowań, często pierwszy raz stające w sytuacji konieczności skorzystania    z oferty instytucji pomocowej). W sytuacji takiej podejmowane są działania zmierzające do:

 

             ustalenia właściwej gminy;

 

             nawiązania kontaktu z pracownikiem socjalnym właściwej gminy, koordynowanie nawiązania kontaktu klienta z tym pracownikiem;

 

             dokonania wstępnej diagnozy sytuacji bytowej klienta : przyczyny bezdomności, stan zdrowia, sytuacja finansowa, „historia bezdomności” klienta i jego dotychczasowe radzenie sobie z tą sytuacją;

 

             wstępna pomoc w uzyskaniu brakujących, niezbędnych dokumentów (dowód osobisty, książeczki RUM itp.);

 

             umożliwienia dostępu do lekarza pierwszego kontaktu, a w razie braku ubezpieczenia społecznego także wskazaniu możliwości jego uzyskania;

 

             w przypadku uzyskania informacji o uzależnieniu - motywowaniu do podjęcia leczenia i utrzymanie abstynencji;

 

             motywowania do podjęcia aktywności zawodowej osób do tego zdolnych;

 

             udzieleniu informacji o warunkach i możliwościach korzystania z rożnych form pomocy, wskazanie instytucji świadczących pomoc.

 

 

 

W odniesieniu do osób, które w placówce przebywać mają dłuższy czas (posiadają skierowania) uwagę staramy się zwrócić na pomoc w wytworzeniu lub odbudowaniu takich umiejętności i cech jak:

 

             umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych bez alkoholu (bądź innych środków psychoaktywnych);

 

             dostrzeganie możliwości rozwiązywania problemów osobistych;

 

             dostrzeganie, że są ludzie i instytucje gotowe do udzielenia pomocy           w trudnych sytuacjach (nie pozostaje sam ze swoim problemem);

 

             umiejętność dostrzeżenia, że inni ludzie także zmagają się z problemami;

 

             zmiana zachowań utrudniających nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów   z otoczenie (w tym także utrzymywania higieny osobistej);

 

             brania odpowiedzialności za swoje życie, ponoszenia konsekwencji za swoje działania, postępowanie;

 

             odzyskanie i budowanie poczucia własnej wartości.

 

 

 

Noclegownia niskoprogowa. (tylko w okresie zimowym)

 

Zapewnienie schronienia w godzinach nocnych (codziennie od godz. 20:00 do godz. 8:00) dla 30 bezdomnych mężczyzn pod wpływem alkoholu dziennie ze wskazaniem do 1,5‰ alkoholu w wydychanym powietrzu, zgłaszających się samodzielnie bądź doprowadzanych przez służby miejskie np. Policję, Straż Miejską itp.

Usługa ta jest uzupełniona o kompleksowe wsparcie zatrudnionych w projekcie specjalistów: terapeutę uzależnień, psychologa, pracownika socjalnego, opiekunów dyżurnych i ratowników medycznych. Wsparcie nakierowane jest przede wszystkim na redukcję skutków szkodliwego spożywania alkoholu przez osoby bezdomne w okresie zimowym (groźba utraty życia lub zdrowia przez osobę bezdomną pod wpływem alkoholu, nie posiadającą schronienia wystawioną na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych).

 

  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-03.png